chenar

Raport anual de activitate

An școlar 2020 - 2021

 

        Raportul de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor comisiilor de lucru, precum şi în baza datelor statistice, pentru anul școlar 2020-2021.

Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de Activităţi elaborat pentru atingerea urmatoarelor obiective:

  1. CURRICULUM
  • Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice;
  • Respectarea legislaţiei privind învățământul special;
  • Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum și valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)
  • Creșterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
  • Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor educației speciale.