chenar

Plan de dezvoltare instituțională 2020 – 2024

Prezentul Plan de Dezvoltare Instituțională are drept prioritate atragerea elevilor spre studiu, dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea calității procesului instructiv – educativ, în concordanță cu noile cerințe ale integrării învățământului românesc în Uniunea Europeană, precum și formarea unei culturi organizaționale specifice învățământului special, care să reflecte valorile, atitudinile, credințele, normele, tradițiile și obiceiurile formate de-a lungul timpului în unitatea noastră școlară. Managementul nostru optează ferm pentru responsabilitate, transparență și eficiență; își exprimă angajamentul pentru implementarea performantă și îmbunătățirea continuă cu scopul de a obține rezultate care să răspundă și să depășească nevoile beneficiarilor noștri (profesori, elevi, părinți, comunitatea locală, autoritatea locală, agenți economici).

 

Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova. Acest factor merge ‘mână în mână’ cu disponibilitatea de a coopera, deoarece într-o societate europeană trebuie să știi să lucrezi în echipă. Școala poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge învățământul obligatoriu învață pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalități: învață pentru a ști, învață pentru a face, învață pentru a fi, învață pentru a trăi decent și singur în societate și în orice tip de comunitate.

Plan de Dezvoltare Instituțională

Află mai multe despre planul nostru de dezvoltare instituțională. Apasă aici pentru a deschide documentul care conține toate informațiile de care ai nevoie.