chenar

Regulament de organizare și funcționare a unității de învățământ

An școlar 2020 - 2021

Art. 1 Prezentul regulament de ordine interioară reglementează raporturile de muncă din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia și are în vedere ca întreaga activitate să se desfășoare respectându-se regulile de disciplină a muncii, de igienă și de securitate în muncă, avându-se în vedere creșterea calității muncii, a prestigiului și patrimoniul instituției.

Art. 2 La baza organizării și funcționării învățământului special în cadrul CSEI Alba Iulia stau obiective precum:

  1. depistarea precoce a deficiențelor, incapacităților și handicapurilor;
  2. intervenția educațională timpurie;
  3. abordarea globală și individualizată a copilului cu CES prin identificarea, volorificarea și stimularea tuturor capacităților și disponibilităților cognitive, de limbaj, psihomotorii, afectiv-relaționale și social-adaptativ existente sau potențiale;
  4. accesul la educație al tuturor copiilor cu CES;
  5. egalizarea șanselor;
  6. asigurarea educației de calitate similară celei oferite copiilor de aceeași vârstă din școlile de masă;
  7. asigurarea educației de calitate specializată, adecvată particularităților specifice tipului și gradului de deficiență ale copiilor/elevilor în concordanță cu planurile cadru și cu programele școlare aprobate, a notelor și precizărilor emise de Ministerul Educației și Cercetării;
  8. Asigurarea serviciilor și a strcturilor de sprijin necesare în funcție de amploarea, intensitatea și specificul CES al fiecărui copil;
  9. Cooperarea și parteneriatul în educația specială și specială integrată;
  10. Cooperarea și parteneriatul dintre instituțiile care oferă servicii de educație specială și autoritățile locale.