chenar

Conducerea școlii

NR. CRT.NUMELE ŞI PRENUMELEFUNCȚIA
1.DIRECTOR PROF. MATIȘ ANADIRECTOR