chenar

ISTORICUL ȘCOLII

Începuturile Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia s-au conturat încă din anul 1983, când în cadrul Şcolii Generale nr.1 Alba Iulia au funcţionat doar câteva clase speciale. În anul 1984 şcoala s-a înfiinţat de sine stătătoare, purtând denumirea de Şcoala Specială Alba Iulia, în sediul de pe strada Vasile Goldiş nr.7 Alba Iulia. Şcoala funcţiona cu un singur rând de clase I-VIII, mai târziu mărindu-se efectivul de elevi şi ajungându-se astfel la clase paralele. Programul se desfăşura de luni până vineri de la orele 8 până la orele 14.


Orele de curs se desfăşurau conform programei adaptate pentru învăţământul special. Pe lângă orele de curs elevii erau cuprinşi, în funcţie de nevoile fiecăruia, în programe de recuperare logopedice, psihoterapeutice, cultură fizică medicală, sub atenta supraveghere a cadrelor specializate ale şcolii.Între anii 1991-1999 in cadrul Şcolii Speciale a funcţionat şi o Grădiniţă Specială cu o singură grupă. În 1998 sediul Şcolii Speciale s-a schimbat în cel actual, respectiv Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr.39, tel/fax 819383.


Începând cu luna februarie a anului 2008 Şcoala Specială a fost transformată în Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, o instituţie modernă care îşi propune să promoveze programe educaţionale şi terapeutic-recuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive, care ofera copiilor cu cerinţe educative speciale posibilitatea dezvoltării lor optime în ceea ce priveşte autonomia personală şi socială, responsabilitatea, încrederea în sine şi toleranţa.


Misiunea scolii este instruirea şi educarea, recuperarea şi integrarea şcolară, socială şi profesională a copiilor, elevilor cu deficienţe şi /sau tulburări ori dificultăţi de învăţare, asociate cu tulburari de comportament.


Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă este coordonat din punct de vedere al activităţii didactice de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, iar din punct de vedere financiar de către Consiliul Judeţean Alba.