chenar

Baza materială

Centrul Scolar de Educatie Incluziva Alba Iulia îsi propune diversificarea serviciilor de asistenta educationala si terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu cerințe educative speciale din judetul Alba.

Politica noastră educaţională este în concordanţă cu valorile cheie ale şcolii şi urmăreşte:

 • Dezvoltarea individuala a elevului ca scop prioritar al activitatilor educative si instructive, prin perfectionarea continua a personalului angajat;
 • Crearea unui climat de munca pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranta,demnitate, dezvoltarea spiritului civic ca premiză de la care plecăm, prin promovarea lucrului înechipă;
 • calitatea şi eficienţa actului didactic şi cooperarea cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.

Clădirea școlii se desfășoară pe trei nivele, fiind dotată cu:

 • 20 săli de clasă;
 • 7 cabinete scolare de logopedie
 • 1 cabinet psihodiagnoza si consiliere
 • 1 cabinet kinetoterapie
 • 2 cabinete informatica
 • 1 cabinet medical
 • 1 cabinet asistenta socială
 • o sală de sport
 • o sală pentru servirea mesei;
 • o spălatorie;
 • 3 birouri administrative
 • 1 sală activitati recreative
 • biblioteca, dotată cu carti de specialitate