chenar

Proiecte Europene

PROIECTE ERASMUS + IMPLEMENTATE LA CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA , ALBA IULIA

In perioada 1 septembrie 2018- 31 august 2020 instituția noastră este implicată în calitate de partener în două proiecte Erasmus+ :  
 1. 1. Raising aspirations for social inclusion, Nr. 2018-1-FI01-KA229-047237_3 având ca și țări partenere Finlanda (coordonator), Suedia, Italia și Anglia.
Obiectivul principal este schimbul de bune practici în procesul de predare la elevii cu CES, urmând a se  dezvolta, testa și evalua metode, activități și strategii inovatoare de stimulare a participării elevilor atât în viața școlară, cât și în cea socială, prevenind abandonul școlar și discriminarea. De asemenea, se urmărește creșterea calitatății predării și îmbunătățirea motivației școlare a elevilor prin creșterea stimei de sine și ajutându-i să experimenteze succesul într-un mediu școlar unde accentul se pune cel mai adesea pe aptitudinile academice, în detrimentul creativității, de exemplu.   În perioada 22 – 26 octombrie 2018 au participat doamnele prof.Cimpean Teodora,prof.-ed. Cristian Daniela și Enyedi Anca la primul eveniment de formare din cadrul proiectului 2018-1-FI01-KA229-047237_3, RASI- Raising Aspirations for Social Inclusion, organizat în Finlanda. Evenimentul s-a desfășurat în Seinäjoki și a avut titlul Every student is everybody’s student. Participanții au fost:
  • Kaisa Isotalo, Finlanda, director
  • Annette Turner și Sarah Coyte Broomfield, Anglia
  • Teodora Cimpean, Daniela Cristian și Anca Enyedi, Centrul Scolar de Educație Incluzivă, Alba Iulia,România
  • Stefania Fecchio și Chiara Massa, Italy
  • Karl-Göran Lehto, Marja Ylinenpää și Patrik Aili, Suedia
  • Soile Pajula, Finlanda, coordonator și secretar.
În luna februarie 2019, doamnele profesoare Cîmpean Teodora, Florea Cosmina și Cristina Radu au luat parte la cea de a doua activitate de formare din cadrul aceluiasi proiect, având ca temă ’’Giving hope for children on the edge’’ și derulată în Southend-on-Sea, Anglia. Activitatea de formare a inclus mai multe ateliere derulate în parteneriat cu diferite instituții cu rol important în sprijinirea tinerilor aflați în situații de risc să se reintegreze în mediul școlar și societate. Astfel,  angajați ai poliției, asistenți sociali și reprezentanți ai altor servicii din cadrul Southend Borough Council le-au prezentat participanților metode și proceduri prin care tinerilor provenind din diferite medii dezavantajate li se acordă o șansă reală de a-și continua traseul educațional și de a se integra cu succes în societate. În perioada 21-25 octombrie 2019, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia a fost reprezentat de către doamna director adjunct Monica Paul și doamna profesor Teodora Cîmpean, la cel de-al patrulea stagiu de formare de scurtă durată, în cadrul proiectului Erasmus + KA229 ”Raising Aspirations for Social Inclusion” (RASI). Stagiul a avut ca temă ”Leading a school for everybody” și s-a derulat sub forma mai multor ateliere susținute de experți în domeniul educației, la Seinäjoen Lyseo, instituția coordonatoare din Seinäjoki, Finlanda. În cadrul atelierelor, au fost prezentate modele de bune practici privind procedurile și metodele folosite pentru a facilita integrarea elevilor cu CES. A fost organizată și o întâlnire la care au participat toți directorii de școli din regiune și unde au fost analizate  și dezbătute modele de management și leadership educațional. La acest curs de formare au participat doamna director Kaisa Isotalo, Soile Pajula, profesor coordonator proiect (Finlanda), Karl-Göran Lehto, director al Hietaniemi Friskoleförening, Patrik Aili, profesor (Suedia), precum și doamnele directoare Stefania Fecchio, reprezentând O.D.P.F. Istituto Santachiara, respectiv, Istituto Comprensivo di Stradella e del Faravelli (Italia). Următoarele evenimente de formare vor avea loc in:
   • România, Feb. 2020 , Centrul Scolar de Educație Incluzivă, Alba Iulia -datele exacte urmând să fie stabilite pentru stagiul de formare cu titlul  Practical training methods for SEN student education
   • Italia 15.-19.4.2020 (săptămâna 16) From school to society
Comunicarea în cadrul proiectului se va face prin e-mail, GoogleDocs, telefon, Skype, grup WhatsApp și platforma Innoduel. Comunicarea pe pagina web http://bit.ly/rasi2018-2020 se va face prin școala coordonatoare Seinäjoen lyseo. Planul de diseminare a fost prezentat și discutat. Fiecare școală este responsabilă pentru informarea personalului, elevilor, părinților, altor școli, autorități locale.  Planul de dezvoltare propus de Finlanda pentru primul caz a fost prezentat ca exemplu pentru toți partenerii. A fost testată platforma Innoduel. Este o platformă participativă pentru a încuraja interacțiunea și a găsi soluții la anumite probleme legate de educatie.   2. Learn to learn easier, Nr. 2018-1-PT01-KA229-047427_3 cu parteneri Portugalia (coordonator) și Ungaria. Obiectivele principale ale proiectului sunt:
 • creșterea motivației elevilor asigurându-le un proces al învățării prin care să cunoască succesul, îmbunătățirea notelor
 • conștientizarea faptului că învățarea este un proces continuu care durează toată viața și servește propriilor interese. Scopul este acela de a dobândi abilități adecvate care să le servească în viitor
 • sprijinirea elevilor să învețe  metode de a învăța adaptabile oricărui conținut, dobândirea de abilități și competențe de bază, transformând cunoștințele teoretice în practică spre a le folosi în dezvoltarea personală și mai târziu să dobândească un loc de muncă
 • îmbunătățirea competențelor fundamentale și transversale, precum și a acelor abilități care îi ajută să răspundă provocărilor acestei lumi moderne informatizate, precum abilități de rezolvare a problemelor, de comunicare, a creativității, a spiritului antreprenorial
 • îmbunătățirea competențelor pedagogice ale profesorilor prin metode inovative
 • îmbunătățirea calității educației și a formării profesorilor prin participarea la schimburi de bune practici la nivel internaționalLa începutul lunii ianuarie 2019 am întreprins demersurile în vederea reprezentării instituției noastre la prima mobilitate din cadrul proiectului Learn to learn easier  în Ungaria. În urma consultării cadrelor didactice, elevilor și a părinților au fost selectate două eleve, pentru a reprezenta școala noastră la această reuniune. Ulterior a fost completată și înaintată la ISJ procedura pentru aprobarea efectuării unei mobilităţi în afara ţării și completată la notar declarația în vederea însoțirii elevelor minore în străinătate. Elevele au fost însoțite de prof.Cimpean Teodora și de doamna prof. Florea Cosmina.
Mobilitatea s-a desfășurat la Budapesta , Ungaria în perioada 13-18 ianuarie 2019. Participanții au fost:
   • Școala gazdă: Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon, Budapesta, Ungaria
   • Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Alba Iulia, România (prof. Cîmpean Teodora, prof. Florea Cosmina, 2 eleve)
   • Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, Portugalia (10 elevi, 2 profesori)
Comunicarea in cadrul proiectului se va realiza pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/Learn-to-Learn-Easier-112778216744974/