chenar

Regulament intern

An școlar 2021 - 2022

Art. 1 Prezentul regulament intern reglementează raporturile de muncă din cadrul

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia şi are în vedere ca întreaga activitate să se desfăşoare respectându-se regulile de disciplină a muncii, de igienă şi de securitate în muncă, avându-se în vedere creşterea calităţii muncii, a prestigiului şi patrimoniului instituţiei.

Art. 2 La baza organizării și funcționării învățământului special în cadrul CSEI Alba Iulia stau obiective precum: 

  1. depistarea precoce a deficiențelor, incapacităților și a handicapurilor;
  2. intervenția educațională timpurie;
  3. abordarea globală și individualizată a copilului cu CES prin identificarea, valorificarea și stimularea tuturor capacităților și disponibilităților cognitive, de limbaj, psihomotorii, afectiv-relaționale și social-adaptativ existente sau potențiale; d) accesul la educație al tuturor copiilor cu CES; 
  4. egalizarea șanselor;
  5. asigurarea educației de calitate similară celei oferite copiilor de aceeași vârstă din

școlile de masă; 

  1. asigurarea educației de calitate specializată, adecvată particularităților specifice tipului și gradului de deficienta ale copiilor/elevilor in concordanta cu planurile cadru si cu programele școlare aprobate, a notelor si precizărilor emise de Ministerul Educației și

Cercetării;

  1. Asigurarea serviciilor si a structurilor de sprijin necesare in funcție de amploarea,

intensitatea si specificul CES al fiecărui copil;

  1. Cooperarea si parteneriatul in educația specială si specială integrată;
  2. Cooperarea si parteneriatul dintre instituțiile care oferă servicii de educație specială și autoritățile locale.

REGULAMENTUL INTERN AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Deschide întregul document cu un click aici.