chenar

Oferta educațională

An școlar 2019 - 2020

             Centrul Scolar de Educatie Incluziva Alba Iulia reprezinta cadrul institutional de actiune care asigura accesul la educatie tuturor copiilor, prin educatie formala si servicii educationale acordate copiilor cu cerinte educationale speciale, scolarizati atat in invatamantul special, cat si in invatamantul de masa, precum si personalului care este implicat in educatia acestora.

               In cadrul Centrului Scolar de Educatie Incluziva Alba Iulia sunt inscrisi copii/elevi cu deficienta mintala grava, moderata si usoara,deficiente locomotorii, asociate cu alte tulburari, copii expertizati si orientati scolar si profesional de catre Comisia de Orientare Scolara si Profesionala din cadrul CJRAE Alba.

Viziunea CSEI

C.S.E.I.  Alba Iulia este o instituţie modernă care îşi propune să promoveze programe educaţionale şi terapeutic-recuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive, care să ofere copiilor cu cerinţe educative speciale posibilitatea dezvoltării lor optime în ceea ce priveşte autonomia personală şi socială, responsabilitatea, încrederea în sine şi toleranţa.

Misiunea CSEI

Misiunea scolii este instruirea şi educarea, recuperarea şi integrarea şcolară, socială şi profesională a copiilor, elevilor cu deficienţe şi /sau tulburări ori dificultăţi de învăţare, asociate cu tulburari de comportament.

Educația școlară a copiilor cu CES

Educaţia şcolară a copiilor cu CES trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor prin evaluarea adecvată a potenţialului de dezvoltare şi prin asigurarea reabilitării – recuperării şi compensării deficienţelor ori tulburărilor dificultăţilor de învăţare.

Educaţia specială trebuie să-i ajute pe copiii/elevii cu deficienţe, să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape de dezvoltarea normală.

Centrul Scolar de Educatie Incluziva Alba Iulia isi propune diversificarea serviciilor de asistenta educationala si terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu deficienta mintala de diverse grade din judetul Alba.

Politica educațională

Politica noastră educaţională este în concordanţă cu valorile cheie ale şcolii şi urmăreşte:

 • Dezvoltarea individuala a elevului ca scop prioritar al activitatilor educative si instructive, prin perfectionarea continua a personalului angajat;
 • Crearea unui climat de munca pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranta,demnitate, dezvoltarea spiritului civic ca premiză de la care plecăm, prin promovarea lucrului în echipă;
 • calitatea şi eficienţa actului didactic şi cooperarea cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.

Clădirea școlii

Cladirea scolii se desfasoara pe trei nivele, fiind dotată cu:

 • 20 sali de clasa;
 • 7 cabinete scolare de logopedie
 • 1 cabinet psihodiagnoza
 • 1 cabinet kinetoterapie
 • 2 cabinete informatica
 • 1 cabinet medical
 • 1 cabinet asistenta sociala
 • o sala de sport
 • o sala pentru servirea mesei;
 • o spalatorie;
 • 3 birouri administrative
 • 1 sală activitati recreative
 • biblioteca, dotată cu carti de specialitate

Structuri şi nivele

Activitatea instructiv-educativa în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia se organizează pe următoarele structuri şi nivele:

 • învăţământ primar: 8 clase cu un efectiv de  72 elevi;
 • învăţământ gimnazial: 7 clase cu un efectiv de 58 elevi
 • învăţământ la domiciliu
 • Invatamant de sprijin: pentru elevii cu CES integrati in invatamantul de masa:Scoala Gimnaziala ’’Avram Iancu’’ Alba Iulia, Scoala Gimnaziala’’Ion Agarbiceanu’’Alba Iulia, Colegiul Tehnic’’Dorin Pavel’’Alba Iulia, Scoala Gimnaziala ’’Avram Iancu’’ Unirea, Scoala Gimnaziala ’’Lucian Blaga’’ Ocna Mures,Scoala Gimnaziala ‘Singidava’ Cugir, Scoala Gimnaziala ’’Axente Sever’’ Aiud, Scoala Gimnaziala ’’Toma Cocisiu,Blaj.’’

Resurse umane

 • Număr total: 54 din care:
 • Cadre didactice titulare – 36
 • Cadre didactice suplinitoare– 14
 • Cadre didactice venite prin detaşare – 1
 • Cadre didactice pensionate – 1
 • Cadre didactice necalificate- 2

b. Personal didactic auxiliar şi nedidactic

Număr total: 10, din care:

 • Secretar – calificat – 1
 • Administrator financiar (contabil şef) – calificat – 1
 • Administrator patrimoniu (administrator)– 1
 • Paznic -1
 • Asistent social – calificat – 1
 • Medic – calificat – 1
 • Muncitor de intretinere – calificat – 1
 • Ingrijitori – calificat – 2 ( 1 post vacant)

Oferta educaţională a şcolii

Oferta educaţională a şcolii tinde spre flexibilitate şi dinamism dorindu-se a fi aptă să răspundă cerinţelor de moment ale populaţiei şcolare din comunitate,cu misiunea de a oferi fiecărui copil şansa de a se pregăti şi forma prin educaţie alături de semeni săi fără discriminare şi bariere.

Formele de organizare a activităţi la clasa sunt:

 • activităţi obligatorii cuprinzand disciplinele din trunchiul comun;
 • activităţi propuse prin curriculum la decizia(discipline optionale);
 • activităţi de grup şi individuale de intervenţie specifică;
 • activităţi ludice şi de loisir;
 • activitati de socializare;
 • terapie ocupationala;
 • drumetii, excursii ,etc.

Oferta educaţională a şcolii

Oferta educaţională a şcolii tinde spre flexibilitate şi dinamism dorindu-se a fi aptă să răspundă cerinţelor de moment ale populaţiei şcolare din comunitate,cu misiunea de a oferi fiecărui copil şansa de a se pregăti şi forma prin educaţie alături de semeni săi fără discriminare şi bariere.

Formele de organizare a activităţi la clasa sunt:

 • activităţi obligatorii cuprinzand disciplinele din trunchiul comun;
 • activităţi propuse prin curriculum la decizia(discipline optionale);
 • activităţi de grup şi individuale de intervenţie specifică;
 • activităţi ludice şi de loisir;
 • activitati de socializare;
 • terapie ocupationala;
 • drumetii, excursii ,etc.

Oferta curriculara

Organizarea şi desfasurarea activităţilor scolare se face conform planurilor cadru si a programelor scolare pentru invatamantul special, aprobate de catre MEN:

Nr.crt

Tip/grad deficienta

Curriculumul aplicat
Planuri cadru/programe

1

Deficienta mintala moderate sau usoare  Pregatit.-IV

Plan cadru 4927/2005

Programe 33385/1992

Ordin 3622/2018

2

Deficienta mintala moderate sau usoare  V-VIII

Plan cadru 5239/2008

Programe 32725/1993

Ordin 3622/2018

3

Deficienta mintala grave, severe, profunde sau asociate  Pregatit.-X

Plan cadru 4928/2005

Programe:5234/2008-Terapia educationala complexa si integrata

-5235/2008 Curriculum deficienţe mintale severe,profunde şi/ sau associate clasele I-X

Ordin 3622/2018 privind aprobarea planurilor cadru pentru invatamantul special

În proiectarea şi realizarea lecţiilor şi a diverselor activităţi educaţionale la nivelul clasei personalul didactic utilizează flexibil şi adaptează situaţiile de învăţare, strategiile, metodele, mijloacele şi resursele cele mai adecvate pentru realizarea progresului şcolar al fiecărui elev.  

Evaluarea progresului şcolar se face continuu prin evaluarea de la fiecare lecţie/activitate,prin evaluarea semestrială a activităţii şcolare,precum si in cadrul Comisiei Interne de Evaluare Continua.

Planurile de învăţământ pentru învăţământul special – valabile pentru structurile şcolare prevăzute  de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Special cuprind la toate nivelurile de învăţământ special discipline obligatorii şi opţionale grupate în arii curriculare.  Planul de învăţământ precizează disciplinele – obiectele de studiu cu numărul de ore cât şi activităţile specifice de intervenţie (de reabilitare – recuperare psihopedagogică, socioprofesională şi medicală) alte activităţi educaţionale prevăzute pentru fiecare clasă, activităţi cu grupe de copii/elevi  sau de muncă individuală însoţite de timpul afectat fiecăruia.

Programele şcolare sunt elaborate pe niveluri de învăţământ special –preşcolar, primar, gimnazial, profesional şi tip de deficienţă.

Ariile curriculare

Ariile curriculare cuprinse în planul de învăţământ pentru şcolile speciale – deficienţi mintali clasele Pregatitoare -VIII sunt:

 1. Limbă şi comunicare:
 • Citire-Scriere-Comunicare
 • Formarea abilităţilor de comunicare
 • Limbă modernă
 • Opţional
 1. Matematică şi ştiinţe ale naturii:
 • Matematică;
 • Cunoasterea mediului
 • Stiinte ale naturii
 1. Om şi societate:
 • Educaţie civică
 • Istorie
 • Geografie
 • Religie
 1. Arte:
 • Educaţie plastică;
 • Educaţie muzicală;
 1. Educaţie fizică şi sport:
 • Educaţie fizică si activitati sportive;
 1. Tehnologii :
 • Abilitati practice;
 • Educaţie tehnologică;
 1. Consiliere şi orientare
 2. Terapii specifice şi de compensare:
 • Kinetoterapie ;
 • Psihodiagnoză, consiliere şi orientare şcolară şi profesională (PCOSP);
 • Terapii şi activităţi specifice;
 1. Terapie educaţională complexă şi integrată:
 • Formarea autonomiei personale (FAP);
 • Socializare;
 • Terapie ocupaţională;
 • Stimulare cognitivă;
 •  

Repartizarea orelor optional din Curriculum la decizia scolii pentru anul scolar 2019-2020 se face astfel:

 

 

 

Nr.crt.

Denumirea optionalului

Clasa

Durata

1.

Matematica si explorarea mediului

,,Matematica prin joc,,

Cls.pregatitoare

(defic.moderate si usoare)

1 ora/saptamana

2.

Abilitati de comunicare si limbaj

,,Calatorie in lumea povestilor,,

Cls.I

(defic.grave)

1 ora/saptamana

3.

Abilitare manuala

,,Povestea formelor,,

Cls.I

(defic.grave)

1 ora/saptamana

4.

Abilitare manuala

,,Manute pricepute,,

Cls.II

(defic.grave,autism)

1 ora/saptamana

5

 

Educatie muzicala

,, Muzica, prietena noastra ,,

Cls.II

(defic.grave,autism)

1 ora/saptamana

6

 

Formarea abilitatilor de comunicare

,,Traistuta fermecata,,

 

Cls.II

(defic.grave,autism)

1 ora/saptamana

7

 

Educatie senzoriala,motorie si psihomotorie

 

Cls.II

(defic.grave,autism)

1 ora/saptamana

8

Formarea abilitatilor de comunicare

 

III

(defic.usoare si moderate)

1 ora/saptamana

9

 

Educatie senzoriala,motorie si psihomotorie

 

III

(defic.grave)

1 ora/saptamana

10

 

Formarea abilitatilor de comunicare

,,Lumea povestilor,,

 

III

(defic.grave)

1 ora/saptamana

11

 

Educatie muzicala

,,Cantec si miscare,,

 

III

(defic.grave)

1 ora/saptamana

12

 

Consiliere si dezvoltare personala

 

I V A

(defic.moderate si usoare)

1 ora/saptamana

13

 

Educatie senzoriala,motorie si psihomotorie

 

IV B

(defic.grave SF.Maria)

1 ora/saptamana

14

 

Formarea abilitatilor de comunicare

,,Lumea povestilor,,

 

IV B

(defic.grave SF.Maria)

1 ora/saptamana

15

 

Educatie muzicala

,,Cantec si miscare,,

 

IV B

(defic.grave SF.Maria)

1 ora/saptamana

16

Biologie

,,Lumea plantelor,,

V A,B

(defic.moderate si usoare)

1 ora/saptamana

17

Cunoasterea si igiena corpului uman

 

VI

(defic.grave Sf Ana)

1 ora/saptamana

18

Educatie fizica si activitati sportive

 

VII A,VIII A

(defic.moderate si usoare)

1 ora/saptamana

19

Cunoasterea si igiena corpului uman

VIII, X

(defic.grave-autism)

1 ora/saptamana

Servicii

Servicii educationale – activitatea didactica este reglementata de Planurile cadru de invatamant.
– Profesorii de psihopedagogie speciala proiecteaza si realizeaza activitatea de predare-invatare la disciplinele din ariile curriculare din planul cadru;
– Invatatorii si profesorii educatori proiecteaza si desfasoara activitati de formare a autonomiei personale, socializare, terapie ocupationala, stimulare cognitiva si ludoterapie.

Servicii specific recuperatorii – se desfasoara in cabinete de:
– psihodiagnoza,consiliere si orientare scolara si profesionala
– terapia tulburarilor de limbaj;
– kinetoterapie;

In cadrul cabinetului de psihodiagnoza,consiliere si orientare scolara si profesionala se desfasoara urmatoarele activitati:

 • Psihodiagnoza
 • Terapia psihopedagogica de stimulare-recuperare-compensare:
  • terapia psihomotrica
  • terapia cognitivă
  • terapia tulburarilor socio-afective si comporatmentale
 • Consiliere psihologica si educationala
 • Orientare scolara si profesionala.

Servicii medicale – oferite de personalul medical din unitate.

Servicii si facilitati pentru invatamantul special:
– drepturi materiale pentru rechizite si obiecte de igiena personala;
– echipament;
– alocatie zilnica de hrana.

Servicii sociale
– prin intermediul invatatorilor ,al profesorilor diriginti  si al asistentului social se asigura o buna relatie intre institutie, familiile elevilor si  reprezentantii legali.

Orientare scolara:
– la sfarsitul clasei a VIII-a elevii sunt orientati spre Licee Tehnologice pe locuri speciale pentru copiii cu CES.

Activitati educative extracurriculare – excursii, tabere, drumetii, vizionari de spectacole, concursuri cultural-sportive, serbari scolare etc.

  RESPONSABIL COMISIA  PENTRU  CURRICULUM:
DIRECTOR ADJUNCT,
PROF.PAUL MONICA

    DIRECTOR:
PROF. FLOREA ADRIAN