CENTRUL SCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALBA IULIA

Activități educaționale de integrare

Protejează-te! Vizitează platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19.

Înscrierea în clasa pregatitoare an școlar 2021-2022

Cum te sprijinim?

Activitatea instructiv-educativa în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia se organizează pe următoarele structuri şi nivele:

Învățământ primar

9 clase cu un efectiv de 66 elevi

Învățământ gimnazial

7 clase cu un efectiv de 57 elevi

Învăţământ la domiciliu

19 elevi

Învatamant de sprijin:

pentru elevii cu CES integrati în invatamantul de masa

Ariile Curiculare

Ariile curriculare cuprinse în planul de învăţământ pentru şcolile speciale – clasele I-VIII sunt:

0
Limbă şi comunicare
0
Matematică şi ştiinţe ale naturii
0
Om şi societate
0
Arte
0
Educaţie fizică şi sport
0
Tehnologii
0
Consiliere şi orientare
0
Terapii specifice şi de compensare
0
Terapie educaţională

Care este misiunea noastră?

C.S.E.I.  Alba Iulia este o instituţie modernă care îşi propune să promoveze programe educaţionale şi terapeutic-recuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive, care să ofere copiilor cu cerinţe educative speciale posibilitatea dezvoltării lor optime în ceea ce priveşte autonomia personală şi socială, responsabilitatea, încrederea în sine şi toleranţa.

Serviciile noastre

Servicii educaționale

Servicii specific recuperatorii

Servicii de sprijin

Invătământ la domiciliu

Servicii medicale

Servicii învătământul special

Servicii sociale

Orientare școlară

Activitati extracurriculare